Xi lanh thủy lực Parker

Thảo luận trong 'Máy móc thiết bị' bắt đầu bởi mymallbill1412, 18/9/17.

 1. mymallbill1412

  mymallbill1412 Expired VIP

  Bài viết:
  486
  Đã được thích:
  0
  [​IMG]
  [FONT="times new roman" , "serif"]
  [/FONT]
  [FONT="times new roman" , "serif"][/FONT]
  [FONT="times new roman" , "serif"]Công ty Châu Thiên Chí là nhà cung cấp xi lanh parker[/FONT]
  [FONT="times new roman" , "serif"][/FONT]
  [FONT="times new roman" , "serif"]Xi lanh thủy lực Parker[/FONT]
  [FONT="times new roman" , "serif"][/FONT]
  [FONT="times new roman" , "serif"]Parker là nhà cung cấp lớn nhất thế giới xi lanh thủy lực và phụ tùng cho các ứng dụng công nghiệp. Parker sản xuất một loạt các dây buộc tiêu chuẩn và đặc biệt, đường ống tròn và xi lanh 'xưởng' để phù hợp với tất cả các loại xi lanh công nghiệp. Xi lanh của chúng tôi đáp ứng mọi tiêu chuẩn ngành công nghiệp chính, với các chứng chỉ khác theo yêu cầu. Tất cả các bình và bộ phận thủy lực của Parker được thiết kế để cung cấp dịch vụ hiệu quả và dài hạn với yêu cầu bảo trì thấp, đảm bảo năng suất cao trong suốt cuộc đời của sản phẩm.[/FONT]
  [FONT="times new roman" , "serif"]Các loại xi lanh thủy lực đường ống RDH công nghiệp hạng nặng cung cấp chu kỳ sống cực kỳ dài và có thể sửa chữa được. 3000 psi được đánh giá cao Dòng RDH có thể được cấu hình trong 9 tiêu chuẩn gắn kết, đột ques để phù hợp với nhu cầu của bạn và nhiều tùy chọn tiêu chuẩn[/FONT]
  [FONT="times new roman" , "serif"][/FONT]
  [FONT="times new roman" , "serif"]Xi lanh thủy lực Parker tại việt nam[/FONT]
  [FONT="times new roman" , "serif"][/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 1.5TE4MA2UV14Z2[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 4.0TEF4MAU14A2[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 2.5TE4MA2UV14Z2[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 3.25TEF4MAU14A1[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 2.5TEF4MAU14A1[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 1.5TEF4MAU14A6[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 2.5TEF4MAU14A8[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 6.00J4MAU14A2[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 6.00J4MAU14A4[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 3.25TEF4MAU14A2[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 3.25T4MA2UV14Z4[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 3.25TEF4MAU14A6[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 2.0TEF4MAU14A8[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 2.0TE4MA2UV14Z3[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 2.5TE4MA2UV14Z8[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 5.0TEF4MAU14A4[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 1.5TE4MA2UV14Z1[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 2.5TEF4MAU14A5[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 6.0BB4MAUV14ZA1[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 6.00BB4MAU14A6[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 3.25TEF4MAU14A4[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 3.25 KD2HLT14A14A 4.5[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 02.50 CJMAU14C 1.000[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 01.50 CJ2HLTV14AC 5.000[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker CT2MAUS13AC[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker - 2.50 CKJTB2HU2929 8.0[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker CT2MAUS13AC[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 02.50 BB2HLT14A[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 2.00DXPSR06.0[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 1.50 CKD-2AU14A18AC 1.000[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 2.00TEF3MAU14A4[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker PAC S53DC-11-126[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker PAC S64DB-6-135[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker PAC S64DB-6-156[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker PAC S84DC-40-180[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker PAC S85MC-48-200[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker PAC S85MC-48-220[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker PAC S85MC-48-235[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker PAC S85MC-48-250[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker PAC S85MC-48-265[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker PAC S85MC-48-280[/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Xi lanh Parker 04.00 DB2HLU29AC 9.00[/FONT]
  [FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC250X100[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC250X125[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC250X150[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC250X200[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC250X25[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC250X250[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC250X300[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC250X350[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC250X400[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC250X450[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC250X500[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC250X600[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC250X700[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X10[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X100[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X1000[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X1200[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X125[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X150[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X20[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X200[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X25[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X250[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X30[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X300[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X350[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X400[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X450[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X50[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X500[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X60[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X600[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X650[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X75[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC40X800[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X100[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X1000[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X1100[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X120[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X1200[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X125[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X150[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X175[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X200[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X25[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X250[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X300[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X350[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X400[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X450[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X50[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X500[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X60[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X600[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X650[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , sans-serif][COLOR=#222222][SIZE=5]Xi lanh Parker [/SIZE][/COLOR][/FONT]GDC50X700[/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=rgb(0, 0, 0)][FONT="arial" , "sans-serif"]CYLINDER 02.00 CD2MAU38
  [/FONT]
  [FONT="arial" , "sans-serif"]Parker 63 CKCPTCHIRBS14M142MC 254.0 M 1144[/FONT]

   
  Đang tải...

Chia sẻ trang này