Đại lý van NACHI tại việt nam

Thảo luận trong 'Máy móc thiết bị' bắt đầu bởi mymallbill1412, 12/10/17.

 1. mymallbill1412

  mymallbill1412 Expired VIP

  Bài viết:
  486
  Đã được thích:
  0
  [​IMG]

  Công Ty Châu Thiên Chí là đại lý van NACHI tại việt nam .
  NACHI tại việt nam chuyên cung cấp : bơm thủy lực NACHI, bơm piston NACHI, van NACHI , van điện từ NACHI, van thủy lực NACHI pumps NACHI.

  Đại lý van NACHI
  SA-G01-A3X C1-31
  SS-G01-E3X-R-C2-31
  SS-G01-A2X-FR-D2-E31
  SS-G03-A2X-R-C1-22
  SS-G01-A2X-GR-C115-E31
  SS-G03-A3X-FR-E115-E21
  SS-G01-A2X-R-C115-31
  SS-G03-A3X-FR-E115-E22
  SS-G01-A2X-R-C115-E31
  SS-G03-A3X-GR-D2-E22
  SS-G01-A3X-D1-C2-31
  SS-G03-A3X-GR-D2-J22
  SS-G01-A3X-FR-D1-E31
  SS-G03-A3X-R-C115-22
  SS-G01-A3X-FR-D2-E31
  SS-G03-A3X-R-C115-E22
  SS-G01-A3X-FR-E1-31
  SS-G03-A3X-R-C115-J22
  SS-G01-A3X-GR-C115-E31
  SS-G03-A3X-R-C1-22
  SS-G01-A3X-GR-C1-31
  SS-G03-A3X-R-C1-E22
  SS-G01-A3X-GR-D2-31
  SS-G03-A3X-R-C1-J22
  SS-G01-A3X-GR-D2-E31
  SS-G03-A3X-R-C2-22
  SS-G01-A3X-R-C115-31
  SS-G03-A3X-RC230E22
  SS-G01-A3X-R-C115-E31
  SS-G03-A3X-R-C230-E22
  SS-G01-A3X-R-C1-31
  SS-G03-A3X-R-D1-E21
  SS-G01-A3X-R-C230-E31
  SS-G03-A3X-R-D1-E22
  SS-G01-A3X-R-C2-31
  SS-G03-A3X-R-D2-22
  SS-G01-A3X-R-D1-E31
  SS-G03-A3X-R-D2-E21
  SS-G01-A3X-R-D2-31
  SS-G03-A3X-R-D2-E22
  SS-G01-A3X-R-D2-E31
  SS-G03-A3X-R-D2-J22
  SS-G01-A3X-R-E115-E31
  SS-G03-A3X-R-E115-E21
  SS-G01-A3X-R-E115-E31
  SS-G03-A3X-R-E115-E22
  SS-G01-A3X-R-E230-E31
  SS-G03-A3X-R-E115-E22
  SS-G01-A3Z-FR-E115-E31
  SS-G03-A3Z-FR-D2-E22
  SS-G01-A3Z-FR-E115-E31
  SS-G03-A3Z-FR-E115-E22
  SS-G01-A3Z-FR-E230-E31
  SS-G03-A3Z-R-C115-E22
  SS-G01-A3Z-GR-D2-E31
  SS-G03-A3Z-R-C115-J22
  SS-G01-A3Z-R-C115-E30
  SS-G03-A3Z-R-C1-J21
  SS-G01-A3Z-R-C115-E31
  SS-G03-A3Z-R-D29922H
  SS-G01-A3Z-R-C115-E31C
  SS-G03-A3Z-R-D2-E22
  SS-G01-A3Z-R-C230-E31
  SS-G03-A3Z-R-E115-E22
  SS-G01-A3Z-R-C2-E31
  SS-G03-A4-FR-E115-E22
  SS-G01-A3Z-R-D1-E31
  SS-G03-A4-R-C115-E21
  SS-G01-A3Z-R-D2-E31
  SS-G03-A4-R-D2-E21
  SS-G01-A3Z-R-E115-E31
  SS-G03-A5-FR-C1-J21
  SS-G01-A4-GR-D2-E31
  SS-G03-A5-FR-E115-E22
  SS-G01-A4-R-C115-E31
  SS-G03-A5-FR-E1-J21
  SS-G01-A4-R-D1-E31
  SS-G03-A5-R-C115-E21
  SS-G01-A4-R-D2-E31
  SS-G03-A5-R-C115-E22
  SS-G01-A5-FR-E115-E31
  SS-G03-C1-F-E115-E21
  SS-G01-A5-R-C115-E31
  SS-G03-C1-FR-E115-E22
  SS-G01-A5-R-D1-E31
  SS-G03-C1-GR-D2-J22
  SS-G01-A5-R-D2-E31
  SS-G03-C1-R-C115-E22
  SS-G01-A5-R-E230-E31
  SS-G03-C1-R-C1-22
  SS-G01-A8X0-R-D2-31
  SS-G03-C1-R-D2-E21
  SS-G01-AR-R-C115-30
  SS-G03-C1-R-D2-E22
  SS-G01-AR-R-E2-31
  SS-G03-C2-R-C115-E22
  SS-G01-AX3-R-D2-21
  SS-G03-C4-FR-D1-E22
  SS-G01-C1-R-C115-E31
  SS-G03-C4-FR-D2-E21
  SS-G01-C1-R-D2-31
  SS-G03-C4-FR-D2-E22
  SS-G01-C1-R-D2-E31
  SS-G03-C4-FR-E115-E21
  SS-G01-C1-R-E115-31
  SS-G03-C4-FR-E115-E22
  SS-G01-C1S-R--C115-21
  SS-G03-C4-R-C115-E21
  SS-G01-C1S-R-E115-31
  SS-G03-C4-R-C115-E22
  SS-G01-C2-R-C115-E31
  SS-G03-C4-R-C1-J22
  SS-G01-C2-R-D2-31
  SS-G03-C4-R-D1-E22
  SS-G01-C2-R-D2-E31
  SS-G03-C4-R-D2-E21
  SS-G01-C4-FR-D2-E31
  SS-G03-C4-R-D2-E22
  SS-G01-C4-FR-E115-E31
  SS-G03-C5-FR-D1-E22
  SS-G01-C4-FR-E115-E31
  SS-G03-C5-FR-D2-E21
  SS-G01-C4-GR-C1-31
  SS-G03-C5-FR-D2-E22
  SS-G01-C4-R-C115-E31
  SS-G03-C5-FR-D2-J22
  SS-G01-C4-R-C230-E31
  SS-G03-C5-GR-D2-E22
  SS-G01-C4-R-D1-E30
  SS-G03-C5-GR-D2-J22
  SS-G01-C4-R-D1-E31
  SS-G03-C5-R-C115-E22
  SS-G01-C4-R-D2-E31
  SS-G03-C5-R-C115-J22
  SS-G01-C4-R-E115-E31
  SS-G03-C5-R-C1-22
  SS-G01-C5-FR-D1-E31
  SS-G03-C5-R-C1-J22
  SS-G01-C5-FR-D2-31
  SS-G03-C5-R-C2-22
  SS-G01-C5-FR-D2-E31
  SS-G03-C5-R-C230-E22
  SS-G01-C5-FR-E115-E31
  SS-G03-C5-R-C2-E22
  SS-G01-C5-FR-E115-E31
  SS-G03-C5-R-D1-E22
  SS-G01-C5-FR-E1-31
  SS-G03-C5-R-D2-22
  SS-G01-C5-GR-C1-31
  SS-G03-C5-R-D2-E22
  SS-G01-C5-GR-D2-31
  SS-G03-C5-R-D2-J22
  SS-G01-C5-GR-D2-E31
  SS-G03-C5-R-E115-E22
  SS-G01-C5-R-C115-E31
  SS-G03-C5-R-E1-22
  SS-G01-C5-R-C1-31
  SS-G03-C6-FR-D1-E22
  SS-G01-C5-R-C1-E31
  SS-G03-C6-FR-D2-E21
  SS-G01-C5-R-C230-E31
  SS-G03-C6-FR-D2-E22
  SS-G01-C5-R-C2-31
  SS-G03-C6-FR-E115-E22
  SS-G01-C5-R-C2-E31
  SS-G03-C6-FR-E115-E22
  SS-G01-C5-R-D1-E31
  SS-G03-C6-FR-E115-J22
  SS-G01-C5-R-D2-31
  SS-G03-C6-GR-C115-22
  SS-G01-C5-R-D2-E31
  SS-G03-C6-GR-D2-21
  SS-G01-C6-FGR-D2-31
  SS-G03-C6-GR-D2-E21
  SS-G01-C6-FR-D1-E31
  SS-G03-C6-GR-D2-E22
  SS-G01-C6-FR-D2-E31
  SA-G01-H3X-C1-11
  OR-G01-A1-21
  OR-G01-A3-21
  OR-G01-B1-21
  OR-G01-B3-21
  OR-G01-P1-20
  OR-G01-P3-20
  OR-G01-W1-20
  OR-G01-W3-20
  OR-G03-A1-E50
  OR-G03-A3-E50
  OR-G03-B1-E50
  OR-G03-B3-E50
  OR-G03-P1-E50
  OR-G03-P3-E50
  OR-G03-P3-J50
  OR-G03-W1-J50
  OR-G03-W3-J50
  ORO-G01-W1-20
  ORO-G01-W3-20
  ORO-G03-A3-J50
  ORO-G03-W1-J50
  ORO-G03-W3-J50
  ORD-G01-A1-20
  ORD-G01-B1-20
  ORD-G03-A3-50
  OG-G01-AC-E21
  OG-G01-AC-K-21
  OG-G01-AC-21
  OG-G01-A1-E21
  OG-G01-A1-21
  OG-G01-A1-3094B
  OG-G01-A2-E21
  OG-G01-A2-21
  OG-G01-BC-E21
  OG-G01-BC-21
  OG-G01-BC-3094B
  OG-G01-B1-E21
  OG-G01-B1-K-21
  OG-G01-B1-21
  OG-G01-B2-E21
  OG-G01-B2-K-E21
  OG-G01-B2-K-21
  OG-G01-PC-AK-5726C
  OG-G01-PC-BK-5756B
  OG-G01-PC-E21
  OG-G01-PC-K-21
  OG-G01-PC-K-5581C
  OG-G01-PC-21
  OG-G01-P1-AK-5756B
  OG-G01-P1-E21
  OG-G01-P1-K-21
  OG-G01-P1-21
  OG-G01-P1-3094B
  OG-G01-P1-3115A
  OG-G01-P2-E21
  OG-G01-P2-21
  OG-G03-A1-E51
  OG-G03-A1-51
  OG-G03-A3-E51
  OG-G03-A3-J51
  OG-G03-B1-E51
  OG-G03-B1-51
  OG-G03-B3-E51
  OG-G03-B3-J51
  OG-G03-B3-K-J51
  OG-G03-PC-E51
  OG-G03-PC-J51
  OG-G03-P1-B-E51
  OG-G03-P1-B-J3094B
  OG-G03-P1-E51
  OG-G03-P1-51
  OG-G03-P3-E51
  OG-G03-P3-K-E51
  OCQ-G01-A11-20
  OCQ-G01-B11-K-20
  OCQ-G01-B11-20
  OCQ-G01-B12-20
  OCQ-G03-B1C-J50
  OW-G01-AC-R-D2-30
  OW-G01-A1-R-C2-30
  OW-G01-A1-R-D2-30
  OW-G01-A3-R-C2-30
  OW-G01-A3-R-D2-30
  OW-G01-B1-R-C2-30
  OW-G01-B1-R-D2-30
  OW-G01-B3-R-C2-30
  OW-G01-B3-R-D2-30
  OW-G01-PC-R-D2-3093A
  OW-G01-P1-R-C2-30
  OW-G01-P1-R-D2-30
  OW-G01-P3-R-C2-30
  OW-G01-P3-R-D2-30
  OW-G01-WC-R-D2-30
  OW-G01-W1-R-C2-30
  OW-G01-W1-R-D2-30
  OW-G01-W3-R-C2-30
  OY-G01-P-20
  OY-G01-T-20
  OCY-G01-A-X-20
  OCY-G01-A-Y-20
  OCY-G01-B-X-20
  OCY-G01-B-Y-20
  OCY-G01-P-20
  OCY-G01-W-X-20
  OCY-G01-W-Y-K-20
  OCY-G01-W-Y-20
  OCY-G03-A-X-J51
  OCY-G03-A-Y-J50
  OCY-G03-A-Y-J51
  OCY-G03-B-X-J51
  OCY-G03-B-Y-J51
  OCY-G03-P-J50
  OCY-G03-W-X-J51
  OCY-G03-W-Y-J51
  OCY-G03-W-Y-51
  OF-G01-P20-20
  OCF-G01-A40-X-30
  OCF-G01-A40-Y-30
  OCF-G01-B40-X-30
  OCF-G01-W40-X-30
  OCF-G01-W40-Y-30
  OCF-G03-A60-X-J50
  OCF-G03-A60-Y-J50
  OCF-G03-B60-X-J50
  OCF-G03-B60-Y-J50
  OCF-G03-W60-X-J50
  OCF-G03-W60-Y-J50
  OC-G01-A1-21
  OC-G01-P1-20
  OC-G01-P1-21
  OC-G01-P2-20
  OC-G01-P3-20
  OC-G01-P3-21
  OC-G01-T1-20
  OC-G01-T3-20
  OC-G03-P1-J50
  OC-G03-P1-50
  OC-G03-T1-J50
  OC-G03-T1-50
  OCV-G03-W-J50
  OCP-G01-A1-F-21
  OCP-G01-A1-21
  OCP-G01-A2-21
  OCP-G01-B1-F-21
  OCP-G01-B1-21
  OCP-G01-B2-21
  OCP-G01-W1-F-21
  OCP-G01-W1-21
  OCP-G01-W2-21
  OCP-G03-A1-J50
  OCP-G03-B1-J50
  OCP-G03-W1-J50
  OCP-G03-W1-50
  OCP-G03-W2-J50

  OCP-G03-W2-50
   
  Đang tải...

Chia sẻ trang này